Sprawozdania finansowe

Zadbaj o to, aby najważniejszy raport z działalności Twojej firmy został przygotowany w sposób profesjonalny i zgodny ze stanem faktycznym. W ramach działalności naszej Kancelarii oferujemy przygotowanie sprawozdania finansowego w postaci pełnej dokumentacji w języku polskim oraz polskiej walucie. Zadbamy o wszystkie formalności oraz to, aby dokumenty zostały złożone w określonym przez ustawę terminie.

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na podstawie całorocznej ewidencji operacji finansowych, zachodzących w przedsiębiorstwie. Powierzając regularne prowadzenie ksiąg rachunkowych naszym specjalistom możesz mieć pewność, że sporządzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe będzie szczegółowo odzwierciedlać stan finansów Twojej firmy. Usługę sporządzenia profesjonalnego sprawozdania finansowego polecamy w szczególności przedsiębiorcom, którzy przeprowadzają skomplikowane operacje gospodarcze lub są na etapie zmian w strukturze działu księgowego firmy.

W skład wykonywanych przez nas sprawozdań wchodzą wszystkie niezbędne elementy, takie jak bilans otwarcia i zamknięcia, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe, zawierające niezbędne objaśnienia, informacje, zestawienia czy rachunki. Fachowcy z naszej Kancelarii bez problemu poradzą sobie z każdym zleceniem, a w szczególnych przypadkach wykonają je w trybie pilnym.

 

długopis leżący na notesie

 


Cennik usług dodatkowych

 

LP

RODZAJ USŁUGI - opłaty za 1 pracownika

CENA brutto ZA OSOBĘ W MIESIĄCU

1

A1 - PRACOWNIKA

50,00 zł
2 WNIOSKI DO PUP - ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI 100,00 zł
3 WNIOSKI DO PUP – STANOWISKO PRACY - doposażenie 80,00 zł
4 GUS 61,50 zł
5 BHP pracodawcy 150,00 zł
6 Sprawozdania spółek 200,00-500,00 zł
7 BHP - wstępne, okresowe

61,50 zł

8 ARR – agencja rynku rolnego

30,00 zł

9 Ryzyko zawodowe

123,00 zł

10 Korekta JPK za miesiąc

30,00 zł

11 Korekta zeznania rocznego

30,00 zł

12 Wnioski do Banku

30,00-50,00 zł

13 Dokumenty dostarczone po terminie wynikającym z umowy

20,00-50,00zł

14 PIT 11 od pracownika

10,00 zł

15 Zeznania roczne PIT36, PIT36L, PIT28

30,00 zł

16 Wnioski o pożyczke unijną :
- mikropożyczka
- inwestycyjna


1230,00 zł – 1500,00 zł
1230,00 zł – w zależności od kwoty pożyczki

 

Są to ceny poglądowe. Ponieważ każdy klient jest dla nas indywidualnym przypadkiem, ostateczna cena usługi może różnić się od podanych wyżej i zależeć od wielkości firmy, stopnia skomplikowania dokumentacji, zakresu wybranych zadań księgowych i innych zmiennych. Po szczegółową wycenę zapraszamy do kontaktu!