Obsługa kadrowa

Każda firma zatrudniająca pracowników musi liczyć się z wynikającymi z tego faktu formalnościami oraz obowiązkami, ciążącymi bezpośrednio na pracodawcy. Sprawna obsługa kadrowa przejmie wszystkie zadania związane z zatrudnianiem pracowników, przechowywaniem i kontrolą dokumentów, sporządzaniem niestandardowych umów czy prowadzeniu ewidencji czasu pracy.

Z zakresu obsługi kadrowej oferujemy usługi takie jak:

  • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników oraz innych dokumentów kadrowych,
  • sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili przyjęcia i po ustaniu stosunku pracy (umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy),
  • sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło,
  • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji urlopu,
  • prowadzenie zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników do ZUS,
  • prowadzenie ewidencji i sporządzanie skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne,
  • kontrolę ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

 

sterta dokumentów

 

 


Cennik usług PŁACOWO – KADROWYCH

 

LP

RODZAJ USŁUGI - opłaty za 1 pracownika

CENA brutto ZA OSOBĘ W MIESIĄCU

1

Obsługa kadrowa – płacowa bez teczki osobowej ( umowy o pracę)

25,00 zł
2 Obsługa kadrowa – płacowa z teczką osobową (umowy o pracę) 30,00 zł
3 Umowy cywilnoprawne 25,00 zł

 

Są to ceny poglądowe. Ponieważ każdy klient jest dla nas indywidualnym przypadkiem, ostateczna cena usługi może różnić się od podanych wyżej i zależeć od wielkości firmy, stopnia skomplikowania dokumentacji, zakresu wybranych zadań księgowych i innych zmiennych. Po szczegółową wycenę zapraszamy do kontaktu!